Abd Hadi Zakaria, Prof Dr, Dekan, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Darul Iman Malaysia, Kampus KUSZA, Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu (Dated: Feb 2009)