Noordin Asimi Mohd Noor, Dekan, Fakulti Rekabentuk Inivatif dan Teknologi, Universiti Darul Iman Malaysia, Kampus KUSZA, Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu (Dated: Feb 2009)


(Dated 2015 May 9)


(Dated 2017 Sep 1 Fri)