(Dated 2016)
Atan Mohd Sharif, Jabatan Kimia, Fakulti Sains dan Alam Sekitar, Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang, Selangor (Dated: Oct 2000)