Hamdan Musa, Prof Madya Dr., AMIC, JSS, Jabatan Sains Asasi dan Kejuruteraan, Fakulti Pertanian dan Sains Makanan, Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu, Sarawak. (Dated May 2006)

Director for Science and Mathematics Centre, Universiti Industri Selangor (UNISEL). Jalan Zirkon A 7/A, Seksyen 7, 40000 Shah Alam Selangor. (Dated: May 2001).

Research Officer, GaAs Technology Group R&D Division, Telekom Malaysia Berhad. (Dated: September 1999)

Jabatan Kimia, Fakulti Sains, Universiti Teknologi Malaysia, Jalan Semarak, Kuala Lumpur. (Dated Dec 1976)