Ismail Harun, Pemangku Pengarah, Pusat Komputer, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. (Dated: Jan 1988)