Mamot Said, Assoc Prof Dr, Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. (Dated Aug 1999)