Musa Sukarman, Tn Hj, http://musastrainer.webs.com/. (Dated: Jul 2009)

Senior Executive, PETRONAS, Pusat Latihan Petronas (PERMATA), Bangi, Selangor. (Dated: 2006)