Norsiah Md Noor, Penolong Pengarah, Bahagian Perancangan & Komunikasi Teknologi Maklumat, Kementerian Pertanian Malaysia, Aras 7, Blok 4G2, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62632 Putrajaya (Dated: Dec 2007)

Pegawai Pertanian, Institut Latihan Pengembangan Pertanian, Jabatan Pertanian (DOA), Beg Berkunci 211, 43409 UPM, Serdang, Selangor. (Dated: Aug 2003)