Sulaiman Osman, Prof Madya Dr, Jabatan Parasitologi dan Entomologi, Fakulti Perubatan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur. (dated May 1997)