Yahaya Mahamood, Prof Dr, Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemaknusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. (Dated Aug 2006)