Abd Malik Md Yusof, Prof Madya Drs., Jabatan Komputeran Industri, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor. (Dated: Jan 2000)