Abdul Razak Hamdan, Prof. Dr., Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor. (Dated: Jan 1998)