Jamaluddin Daud, Prof. Madya Dr., Kulliyyah of Science, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuantan, Pahang. (Dated 2008 Dec)

Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan, Fakulti Sains & Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor. (Dated: Jan 1998)