Khalid Abdullah, Prof Madya, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Sel. (Dated: April 2003)

Zainab, Pengetua, SMK Jalan 3, Bandar Baru Bangi, 43600 UKM Bangi, Sel. (Dated: April 2005)