Maimunah Sokro, Dr., Pusat Pengajian Kimia dan Teknologi Makanan, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Dated: April 2000)