Nik Idris Yusof, Prof. Madya Dr., Fakulti Sains dan Teknologi, Kolej Universiti Islam Malaysia. (Dated: Dec 2004)

Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. (Dated: Jul 1999 to retirement, 2004 Nov)

Jabatan Kimia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Jalan Pantai Bharu, Kuala Lumpur. (Dated Jan 1979)