Osman Said, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor. (Dated: Jan 2002)

Pusat Pengajian Jarak Jauh, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor. (Dated: Jan 1999)

Pusat Matrikulasi, UKM (Jan 1994)