Wan Md Zin Wan Yunus, Prof. Dato' Dr., Jabatan Kimia, Fakulti Sains dan Alam Sekitar, Universiti Putra Malaysia, Serdang. (Dated: 2008 Jul)