Hj. Draman b. Muda, PJK. Ketua Pengarah Pendidikan Terengganu (Dated 2006 Jan)

Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu (JPNT). (Dated: Jan 2002)