Mohd Salleh Lebar, Prof Madya. Jabatan Pengajian Am Fakulti Pengurusan dan Ekonomi Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUSTEM), Mengabang Telipot, Kuala Terengganu (Dated: Jul 2001)