Mohd Salleh Lebar, Prof Madya. Jabatan Pengajian Am Fakulti Pengurusan dan Ekonomi Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUSTEM), Mengabang Telipot, Kuala Terengganu 09-6683280. E-mail msa@kustem.edu.my (Dated: Jul 2001)