Tuan Baharom Tuan Mahmood, Prof.,

Pengarah Akademik, Akademi Tentera Malaysia, Kem Sungai Besi, 57000 KUALA LUMPUR (Dated: 2000)