Wan Mohamad Sulong, Pesara (Date 2017 Apr).

Pengurus Besar, Operation Transmission Management, Telekom Malaysia Berhad, Bukit Petaling, Kuala Lumpur. (Dated Nov 2003)