Wan Mohamad Sulong, Pengurus Besar, Operation Transmission Management, Telekom Malaysia Berhad, Bukit Petaling, Kuala Lumpur. (Dated Nov 2003)