Adnan Hj Khalid, Timbalan Pengarah (Korporat), Pusat Penyelidikan Teknologi Tenaga Nuklear (MINT), Bangi. (Dated 2009 Jan).

Pegawai Penyelidik, Bahagian Perancangan dan Hubungan Luar, Pusat Penyelidikan Teknologi Tenaga Nuklear (MINT), Bangi. adnan@mint.gov.my (Dated Jan 1994)

[Malaysian Institute for Nuclear Technology Research (MINT), Ministry of Science Technology and the Environment Bangi, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA]

Wan Nazaimon Wan Muhamud, Dr, Research Officer, Institute of Medical Research, Kuala Lumpur. (Dated: Aug 1990)