Akram Che Ayub, Ir. Dr. Pesara awal daripada Jabatan Kejuruteraan Kimia, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Dated: Nov 1984)