Mohd Ambar Yarmo, Prof. Dr., Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Dated: Jan 1980)