Azahari Salleh, Prof. Dr., Timbalan Rektor (Pembangunan dan Perancang Korporat), Kolej Universiti Teknikal Malaysia (KUTKM), Karung Berkunci 1200 Ayer Keroh, 75450 Melaka. (Dated: July 2002)

Dukacita, Sdr Azahari telah berpulang KeRahmatullah pada hari Isnin 2005 Jun 20, ca. 12.15 am, dan jenazahnya disemadikan di Teluk Mas, Melaka, kampung kelahirannya.

**** Jabatan Kimia, Fakulti Sains, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. (Dated: Jan 1992)