Che Rosli Che Mat, Dr., Bersara Pilihan 1999 (Dated: Jan 2000)

Jabatan Sains Nuklear, Fakulti Sains Fizis dan Gunaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Dated: Jan 1988)