Che Seman Mahmood, Dr., Pegawai Penyelidik, Pusat Penyelidikan Tenaga Nuklear, Malaysia (MINT). (Dated: Jan 1992)