Jamjan Rajikan, Prof. Dato' Dr., Pesara dengan kareer terakhir sebagai Timbalan Naib Canselor (Akademik), Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. (Dated: 2000 July)

Ketua, Jabatan Kimia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Jalan Pantai Bharu, Kuala Lumpur (Dated: 1978 Jun)