Maimon Abdullah, Prof Dr., Pusat Pengajian Biosains dan Biosel, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM BANGI, Selangor. (Dated: Nov 2005).Yusof Mohamed Taib, Fakulti Sains, Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM), Nilai, NS (Dated: 2005 Dec)

Program Matematik, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak (Dated: Jan 2003)

Jabatan Statistik, Fakulti Sains Matematik, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Sel (Dated: Jul 1999).

Dukacita, Sdr Yusof Mohamad Taib telah berpulang kerahmatullah pada 2019 Jun 21 Jumaat 17 Shawal 1440H, di Taman Tun Hussein Onn, Cheras.