YB Dr Shafie Abu Bakar, Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor, ADUN Kajang, Selangor. (Dated: Nov 1999)

Jabatan Persuratan Melayu, Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (FSKK), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Sel. (Dated: Jan 1998)