Shaharir Mohd Zain, Prof. Dr., Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Malaysia Terengganu. (Dated Jan 2007)

Pusat Pengajian Sains Matematik, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. (Dated: July 1999)

http://shaharirbmz.blogspot.com/ Dated 2008 Sep 4