Sharifah Mastura Syed Abdullah, Prof. Dr., Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemasyarakatan, UKM. (Dated: Jul 2002)

Sdri Sharifah telah berpulang ke rahmatulLah pada 2019 Nov 29 di Bangi.