Zuriati Zakaria, Prof. Dr., Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan, FST, Universiti Kebangsaan Malaysia (Dated: May 1998)

Jabatan Kimia, Fakulti Sains Fizis dan Gunaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Dated: Jul 1982)

Jabatan Kimia, Fakulti Sains, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Dated: Jul 1973)