Abdul Hamid Abdul Rashid, Prof Dr, Fakulti Perubatan dan Kesihatan Bersekutu, Universiti Putra Malaysia. (Dated: Oct 2006)

Jabatan Anatomi, Fakulti Perubatan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur. (Dated: May 1994)