Mohd Ambar Yarmo, Prof Dr., Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Dated: Jan 189)