Mohd Izham Hj Mohd Hamzah, Dr., Jabatan Asas Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Mail: izham@pkrisc.cc.ukm.my. (Dated: Oct 2006)