Osman Hassan, Prof Dr., Program Teknologi Makanan, Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Dated: May 2006)