Rusli Daik, Prof Madya Dr, Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Dated: Jan 2001)