Persidangan Sains Teknologi dan Masyarakat.
Universiti Malaya
10 - 11 Disember.
 

Wan Yaacob Wan Ahmad & M. B. Zakaria.
Pendidikan Kimia Yang Dipermudahkan: Aspek Penulisan Struktur Lewis.


Pendidikan Kimia Yang Dipermudahkan: Aspek Penulisan Struktur Lewis

Wan Yaakob Wan Ahmad dan M. B. Zakaria

Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan,
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor, D.E., Malaysia

ABSTRAK

Kimia sebagai induk kepada kepelbagaian cabang sains kurang diminati oleh pelajar apatah lagi masyarakat terbanyak di Malaysia kerana ia dikatakan sukar untuk difahami. Para pendidik kimia di Malaysia mempunyai tanggungjawab sosial yang berat untuk menjadikan kimia lebih mudah, kurang abstrak, relevan, mencabar dan menyeronokkan. Bagi melihat setakat mana perkara ini telah berlaku, satu tinjauan dibuat mengenai pendidikan kimia di Malaysia dengan menumpukan perhatian kepada aspek penulisan struktur Lewis bahan-bahan kimia. Aspek ini sememangnya penting kerana perubahan sifat fizik dan kimia bahan hanya dapat dirasionalkan dengan baik jika bahan itu difahami hingga ke peringkat atom dan molekul. Ini tentunya boleh dicapai bermula dengan kemahiran asas menulis struktur Lewis bahan itu sendiri.