UKM-ITB 2002. Prosiding Seminar Kimia Bersama UKM-ITB Ke-5,
Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, MALAYSIA,
16-17 Julai, 2002, 487-492.
 

M. B. Zakaria et al.
Penurunan Kekeruhan EIMS oleh Koagulan Konvensional dan Kitosan.


PENURUNAN KEKERUHAN EFLUEN INDUSTRI MINYAK SAWIT (EIMS)
OLEH KOAGULAN KONVENSIONAL DAN KITOSAN

M. B. Zakaria*, M.J. Jais, Wan-Yaacob Ahmad, Mohd Rafidi Othman,
dan aZainal Abidin Harahap

Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan,
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor, D.E., Malaysia

aAllahyarham, dengan alamat terakhir,
Fakultas Teknik, Universitas Shiah Kuala Darussalam
Banda Aceh 23111, Indonesia.

ABSTRAK

Kertas ini mengandungi laporan mengenai kajian keberkesanan agen koagulan alum, polialuminium klorida dan kitosan dalam menurunkan kekeruhan efluen industri minyak sawit (EIMS). Kekeruhan sampel EIMS yang dirawat menurun dengan banyaknya berbanding dengan sampel EIMS yang tidak dirawat. Kitosan didapati lebih berkesan sebagai koagulan dan tidak bergantung kepada pH sampel EIMS berbanding dengan alum dan polialuminium klorida.

Kata kunci: Kekeruhan, EIMS, agen konvensional, kitosan.

ABSTRACT

The study on the effectiveness of conventional agents and chitosan in reducing the turbidity of palm oil mill effluent (POME) is reported. The turbidity of treated POME was greatly reduced. Chitosan was found more effective as coagulant and was pH-independent compared to alum and polyaluminium chloride.

Keywords: Turbidity, POME, conventional agents, chitosan.