G Penyertaan Persatuan, Lembaga, Jawatankuasa dll.
[Participation in Societies, Boards, Committee, etc.]

Bil [No] Penyertaan [Participation] Tempoh [Period]
00 Ahli Majlis Profesor Negara, Kluster Sains, Teknologi dan Matematik. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
[Member of National Professors Council, Cluster of Science, Technology and Mathematics. Ministry of High Education, Malaysia.].
From 2010 Apr
00 Ahli Jawatan Kuasa Bertindak Kajian Hala Tuju Bidang Pertanian, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. 2009 Okt - Apr 2010
00 Acting Deputy Vice-Chancellor (Research and Innovation). Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Kuala Terengganu. 2011 Jul 11-28
2010 Sep 20-25
00 Wakil Tetap Fakulti Pertanian dan Bioteknologi, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, dalam Majlis Dekan-Dekan Pertanian IPTA, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
[Permanent Representative for Faculty of Agriculture and Biotechnology, Universiti Sultan Zainal Abidin, in the Council of Deans of Agriculture of the Public Institutions of Higher Learning Malaysia].
Mulai[From] 2009 Jul
00 Acting Deputy Vice-Chancellor (Academic and International). Universiti Sultan Zainal Abidin, UniSZA (formerly, Universiti Darul Iman Malaysia (UDM)), Kuala Terengganu. 2009 May 28 - Jun 1
2009 Mar 13-21
2009 Feb 25 - Mar 2
00 Ahli Jawatan Kuasa Rayuan Universiti, Universiti Darul Iman Malaysia (UDM), Kuala Terengganu. From 2009 Aug 13
00 Penasihat Kebangsaan mewakili Universiti Darul Iman Malaysia, dalam Jawatankuasa National Symposium in Organic Synthesis (NaSOS2009). Primula Beach Resort, Kuala Terengganu, 14-15 Jun 2009. Pusat Penyelidikan Organic Synthesis, Institut Sains, Universiti Teknologi MARA. 2009 Jun 14-15
00 Ahli Jawatan Laman Web, Universiti Darul Iman Malaysia, Kuala Terengganu,
[Member of Web Pages Committee, Universiti Darul Iman Malaysia, Kuala Terengganu].
Mulai[From] 2009 Apr 1
00 Ahli Jawatan Kuasa Perpustakaan, Universiti Darul Iman Malaysia, Kuala Terengganu,
[Member of Library Committee, Universiti Darul Iman Malaysia, Kuala Terengganu].
Mulai[From] 2009 Mac 1
00 Dean, Faculty of Agriculture and Biotechnology, Universiti Sultan Zainal Abidin, UniSZA, (formerly known as, Universiti Darul Iman Malaysia), Kuala Terengganu. Mulai[From] 2009 Feb 01 to present
00 Pengerusi Jawatan Kuasa Tender, Fakulti Pertanian dan Bioteknologi, Universiti Darul Iman Malaysia, Kuala Terengganu,
[Chairman of the tender Committee, Faculty of Agriculture and Biotechnology, Universiti Darul Iman Malaysia, Kuala Terengganu].
Mulai[From] 2008 Dec 31
00 Wakil Tetap Fakulti Pertanian dan Bioteknologi, Universiti Darul Iman Malaysia, Kuala Terengganu, dalam Majlis Dekan-Dekan Sains dan Matematik IPTA, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
[Permanent Representative for Faculty of Agriculture and Biotechnology, Universiti Darul Iman Malaysia, in the Council of Deans of Science and Mathematic of the Public Institutions of Higher Learning Malaysia].
Mulai[From] 2008 Jul
00 Executive Editor of the Journal of Agrobiotechnology and Food Sciences, Faculty of Agriculture and Biotechnology, Universiti Darul Iman Malaysia, Kuala Terengganu. Mulai[From] 2008 May 01
00 Deputy Dean (Academic and Students Affair), Faculty of Agriculture and Biotechnology, Universiti Darul Iman Malaysia, Kuala Terengganu. 2008 Apr 01 - 2009 Jan 31
00 Webmaster, Faculty of Agriculture and Biotechnology, Universiti Darul Iman Malaysia, Kuala Terengganu. Mulai[From] 2007 Oct
00 Pengerusi Biro Pelajaran, Persatuan Ibu bapa dan Guru, Sekolah Menengah Sains Seri Puteri (SESERI), Jalan Kolam Air, 51200 Kuala Lumpur 2005 Apr - 2007 Mar
00 Pegawai Sumber Akademik kepada Bahagian Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia [Academic Resource Personel to the Matriculation Division, Ministry of Education, Malaysia] Mei 2003 - to date
45 Editor Perunding Kanan (Pakar Bahan Kurikulum Multimedia), Multi Media Synergy Corporation Sdn Bhd, Technology Park Malaysia, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia.
[Senior Consultant Editor (Multimedia Curriculum Material Specialist) for Multi Media Synergy Corporation Sdn Bhd, Technology Park Malaysia, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia]
Mulai[From] Februari 1998
44 Editor Perunding Ensiklopedia Malaysiana. Anzagain Sdn Bhd, Shah Alam, Selangor, Malaysia.
[Consultant Editor in the publication of (trl) Encyclopaedia Malaysiana, Anzagain Sdn Bhd, Shah Alam, Selangor, Malaysia]
Mulai[From] Oktober 1996
43 Editor Perunding Ensiklopedia Sains dan Teknologi (EST). Dewan Bahasa dan Pustaka & Universiti Teknologi Malaysia (UTM).
[Consultant Editor in the publication of (trl) Encyclopaedia of Science and Technology, Institute of Language and Literature Malaysia (DBP) and University of Technology Malaysia (UTM)]
Mulai[From] Ogos 1996
42 Editor Perunding Pembinaan Kamus Melayu-Inggeris Dewan (KMID), Dewan Bahasa & Pustaka (DBP), Kuala Lumpur.
[Consultant Editor in the publication of Dewan Malay-English Dictionary, Institute of Language and Literature Malaysia (DBP)]
Mulai[From] Jun 1996
41 Wakil UKM dalam JK Teknik/Kumpulan Kerja untuk Penyediaan Standard Malaysia bagi Contact Adhesive, SIRIM.
[UKM Representative in the Technical Committee/Working Group for the Setting of Malaysian Standard for Contact Adhesives, Standard & Industrial Research Institute Malaysia (SIRIM) ]
Mulai[From] July 1996
34 Ahli Panel Penilai Anugerah Karya Terjemahan Persatuan Penterjemah Malaysia - MBF
[Member of panel of assessment committee for Translation Award of Malaysian Translators Society and Mayban Finance.]
Sep 1993
33 AJK Istilah Kimia Gunaan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur
[Member of Applied chemistry terminology committee, Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur.]
29 Jan 1993
32 Anggota Task Force Taklimat kepada J/K Teknikal Pameran Pusat Sains Negara, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Malaysia, Jln Persiaran Bkt Kiara, Bukit Kiara, 50662 Kuala Lumpur
[Member of task force, to the exhibition technical committee of the National Science Centre, Ministry of Science, Technology and Environment Malaysia.]
1992 Dis 2;
1993, Jan 13-14, Feb 19, Mac 31, Apr 1, Apr 6, Mei 26-27, Jun 29 - 30, Jul 1-2, 21-22, Sep 1,
1994, Apr 1, Jun 28,
1996, Jan-Ogos
29 Pengarang Perunding kepada Biro Buku Teks, Kementerian Pendidikan Malaysia
[Consultant author to Textbook Bureau of the Ministry of Education Malaysia.]
1987 - 1991
28 Perunding akademik kepada Majlis Peperiksaan Malaysia
[Academic consultant to Malaysian Examination Council.]
1985 - 1988
26 Ahli Persatuan Alumni Sekolah Alam Shah (ASAS)
[Member of Alumni, Alam Shah School.]
Mulai[From] 28 Jan 1985
24 AJK Istilah Sains UKM (JAPISUKMA)
[Member of university terminology committee, UKM.]
Mulai[From] Jan 1984
17 Ahli Persatuan Penterjemah Malaysia
[Member of Malaysian Translators Society.]
Mulai[From] Mac 1984
2 AJK Kecil Pendidikan, PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Selangor, Kajang
[Member of Education Subcommittee of the Parent-Teachers Association, Selangor Religious National Secondary School, Kajang.]
1992
00
00Archived in Universiti Kebangsaan Malaysia, BANGI, SELANGOR. 2007 Apr 19
00
00 Webmaster, Malaysian Journal of Analytical Sciences. 2006 Jul - 2007 Apr
00 Webmaster, Catalyst Research Group, Universiti Kebangsaan Malaysia. 2004 Aug - 2007 Apr
00 Penyelaras Makmal ICT, PP Sains Kimia dan Teknologi Makanan [ICT Lab Coordinator, School of Chemical Sciences.] 2004 Jul - 2007 April 19
00 Penyelaras Komputer, Fakulti Sains dan Teknologi, FST [ICT (Labotory) Coordinator for Faculty of Science & Technology] 15 Aug 2001 - 14 Aug 2004
00 Ahli Jawatan Kuasa Penaksir Soalan, Fakulti Sains dan Teknologi (Kumpulan Teknikal/Komputer), FST [Member of Examination Syndicate of Faculty of Science and Technology (Technical/Computer Chapter)] 2001 - 2004
00 Ahli Jawatan Kuasa Penaksir Soalan, Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan (Kumpulan Kimia Fizik), FST [Member of Examination Syndicate of School of Chemical Science and Food Technology (Physical Chemistry Chapter)] 2001 - 2004
00 Ahli Jawatan Kuasa Kecil (Memperluas dan Menatarkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu) Pelan Operasian Pelan Strategik, Fakulti Sains dan Teknologi [Member of Operational Plan Subcommittee (Expansion and Upgrading of Bahasa Melayu as an Intelectual Lingua Franca), of Strategic Plan Committee fo Faculty of Science and TEchnology] 2001 - 2007
00 Webmaster, Jabatan Kimia, Fakulti Sains Fizis dan Gunaan; continue ditto for Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan - 19 July 1999 [School of Chemical Science and Food Technology] 1988 - 2007 Apr 19
40 Pegawai Sumber Program BA (Terjemahan), Jabatan Bahasa Melayu & Terjemahan, Fakulti Pengajian Bahasa, UKM
[A Resource Personnel for BA (Translation) Programme, Department of Malay Language & Translation, Faculty of Language Studies, UKM]
Mulai[From] July 1996
39 Ahli Jawatankuasa Seranta Jabatan Kimia
[A committee member of Chemistry Deparment Publicity]
12 Apr 1996
38 Ahli Jawatankuasa Penubuhan Program Teknologi Kimia, Jabatan Kimia, UKM
[A Protem Committee Member of Chemical Technology Programme, Chemistry Department]
21 Mac 1996
37 Ahli Jawatankuasa Bengkel Pendidikan Sains dan Matematik. Jabatan Kimia, UKM
[A Committee Member of Workshop on Science and Mathematics Education, Chemistry Department]
2 April - 27 Jun 1996
36 Ahli Jawatankuasa Petugas Kaedah Tatatertib Kakitangan Universiti (1/94), Fakulti Sains Fizis dan Gunaan, UKM
[Task force committee member of University Staff Decipline Procedures (1/94), Fac Physical & Appl Science.]
11 April 1994
35 Setiausaha Kehormat dan Pengerusi JK Kecil Seranta, Sekreteriat Asia Pacific Chitin and Chitosan Symposium (diadakan pada 24-27 Mei 1994)
[Hons Secretary and Chairman of publicity subcommittee to the Secretariat of the Asia-Pacific Chitin and Chitosan Symposium (held on 24-27 May 1994).]
Jan 1993 - Jun 1994
31 Ahli Jawatankuasa Siswazah, Perancangan dan Perkembangan Akademik, Jabatan Kimia
[Member of postgraduate, Planning and Development committee, Chemistry Dept, UKM.]
Mei 1991 - Sekarang
30 AJK Penubuhan Program/Jabatan Sains Bahan, FSFG, UKM
[Member of Material Science Programme/Department Protem committee, UKM.]
Mulai[From] 1987
27 Ahli Kumpulan Sejarah dan Falsafah Sains UKM
[Member of Science history and philosophy group, UKM.]
Mulai[From] Jun 1988
25 Wakil UKM ke J/K Kerja Kebangsaan Mengenai Penggunaan Teknik Nuklear Bagi Meninggikan Mutu Kayu (berpusat di PUSPATI)
[UKM representative to the national working committee on wood quality improvement (centred at PUSPATI).]
Mulai[From] Mei 1984
23 AJK Istilah FSFG, UKM
[Member of faculty terminology committee, FSFG, UKM.]
Jan 1984 - Dis 1985
22 Ahli Lembaga Penyunting Berita Penyelidikan (wakil FSFG)
[Member of editorial board Berita Penyelidikan/ Research Bulletin.]
Mulai[From] 1985
21 Ahli Lembaga Penyunting Suara Sains (wakil FSFG)
[Member of editorial board Suara Sains/Science Voice.]
Mulai[From] 1985
20 AJK Penilaian Ijazah FSFG, UKM
[Member of degree assessment committee, Chemistry Dept, UKM.]
Nov 1983 - Mei 1984
19 AJK Siswazah Jabatan Kimia, UKM
[Member of postgraduate committee, Chemistry Dept, UKM.]
Mei 1983 - Mei 1984
18 Ahli Kumpulan Pendidikan Sains Antaramuka Matrikulasi (PESAMA), UKM
[Member Science-Matriculation Interphase Education Group, UKM.]
Mulai[From] Mei 1984
16 Penyelaras Kimia, Pusat Matrikulasi UKM
[Chemistry Coordinator at the Matriculation Centre, UKM.]
Jan 1984 - Dis 1987
15 AJK Perancangan Jabatan Kimia, UKM
[Member of planning committee, Chemistry Dept, UKM.]
Nov 1983 - Mei 1984
14 Menjalankan tugas-tugas Ketua Jabatan Kimia, UKM
[Performing duties of the head of chemistry dept, UKM.]
14 - 16 Jul 1983 1 - 4 Feb 1984 22 - 23 Feb 1985 14-19 Mac 1988
13 AJK Akademik Jabatan Kimia, UKM
[Member of Academic Committee, Chem Dept.]
Mei 1983 - Mei 1984
12 AJK Perancangan 10 Tahun Jabatan Kimia, UKM
[Committee member of 10 years planning Chem Dept, UKM.]
Mei 1983 - Mei 1984
11 Anggota Sidang Pengarang Sains Malaysiana, UKM
[Editor of Sains Malaysiana, UKM.]
Mei 1983 - Mei 1984
10 AJK Penerbitan FSFG, UKM
[Member of publication committee Fac of Physical & Appl Sc, UKM]
Mei 1983 - Mei 1984

 

H Lain-Lain Daripada A-G [Other Than A-G]

Bil [No] Penyertaan [Participation] Tempoh [Period]
     
4 Hos kepada Program Rakan Sarjana. Bangi: Jawatankuasa Pembangunan Sains, Teknologi & Sumber Manusia JPST&SM (Terengganu) - PKAUKM.
[Host to the Learned Youth Programme. Bangi: Science, Technology and Human Resource Committee of Terengganu State - UKM Akademic Staff Association.]
1995 Okt 30 - Nov 4
3 Ahli Kehormat Kamsis Tun Hussein Onn, Universiti Kebangsaan Malaysia
[Honorary Member of Tun Hussein Onn Residential College, Universiti Kebangsaan Malaysia.]
Mulai/From 5 Sep 1994
1 Resident Tutor, Kolej Kediaman Pertama, Universiti Kebangsaan Malaysia, Jalan Pantai Bharu, K. Lumpur
[Resident tutor to the First Residential College, UKM, Jalan Pantai Bharu, Kuala Lumpur.]
1974 Mei - Sept