oo 1974 Jun 22.
Siri Bimbingan SPM/STP. Kelab Sulaiman, Kg Baru, Kuala Lumpur: Gabungan Pelajar-Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS).