13 1986 Sep 30.
Seminar Penjimatan dan Keabadian Tenaga. UKM, Bangi: Fakulti Sains Fizis & Gunaan UKM. Peserta.
[Seminar on Saving and Conserving Energy. UKM, Bangi: Fac Physical & Appl Sc. Participant.]
12 1986 Sep 9-11.
Seminar Kebangsaan Bahasa Malaysia Dalam Bidang Sains Sosial, Sains dan Teknologi. Universiti Teknologi Malaysia, Jalan Semarak, Kuala Lumpur: Pusat Pengajian Kemanusiaan UTM. Peserta.
[National Seminar on Malay Language in Social Science, Science and Technology. Universiti Teknologi Malaysia, Jalan Semarak, Kuala Lumpur: School of Humanity Study, University of Technology Malaysia (UTM). Participant.]
11 1986 Jan 11.
Perhimpunan Kebangsaan Akademia Malaysia. Dewan Tunku Canselor Universiti Malaya: Persatuan Kakitangan Akademik Universiti-Universiti tempatan. Peserta.
[National Gathering of Academia Malaysia. Dewan Tunku Canselor University of Malaya: Local University Academic Staff Associations. Participant.]