67 1996 November 17-22.
Bengkel Peningkatan Mutu/Penyuntingan Bersama Kata Masukan Ensiklopedia Sains dan Teknologi. Singgahsana Resort, Langkawi. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Pakar Rujuk.
66 1996 November 12-13.
Bengkel Penderafan Projek Kamus Melayu-Inggeris Dewan. Hotel Swiss Garden, Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Pakar Rujuk.
65 1996 November 5.
Bengkel Penderafan Projek Kamus Melayu-Inggeris Dewan. Hotel Federal, Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Pakar Rujuk.
64 1996 Oktober 31.
Bengkel Penderafan Projek Kamus Melayu-Inggeris Dewan. Hotel Swiss Garden, Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Pakar Rujuk.
63 1996 September 20-24.
Bengkel Peningkatan Mutu/Penyuntingan Bersama Kata Masukan Ensiklopedia Sains dan Teknologi. Riviera Bay Resort, Melaka. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Pakar Rujuk.
62 1996 Ogos 26.
Bengkel Penderafan Projek Kamus Melayu-Inggeris Dewan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Pakar Rujuk.
61 1996 Ogos 19-24.
Bengkel Peningkatan Mutu/Penyuntingan Bersama Kata Masukan Ensiklopedia Sains dan Teknologi. Beachcomber Paradise, Penang. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Pakar Rujuk.
60 1996 Julai 23, Ogos 5, Ogos 12.
Bengkel Penderafan Projek Kamus Melayu-Inggeris Dewan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Pakar Rujuk.
59 1996 Jul 18-20.
Program Membina Budaya Ilmu Ke-7. Kem Biro Tata Negara, Hutan Perca, Alor Gajah, Melaka: FSFG, UKM dan BTN Jabatan Pertana Menteri Malaysia. Pemudahcara.
[7th Programme on Harnessing Learning Culture. Biro Tata Negara Camp, Hutan Perca, Alor Gajah, Melaka: Fac of Physical & Appl Sc UKM and BTN Prime Minister Department Malaysia. Facilitator.]
58 1996 Julai 16.
Bengkel Penderafan Projek Kamus Melayu-Inggeris Dewan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Pakar Rujuk.
57 1996 Jun 25-27.
Bengkel Pendidikan Sains dan Matematik. UKM Bangi: Fakulti Sains Fizis dan Gunaan UKM & Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Menyampaikan kertas: Mat B Zakaria. Sains dan Teknologi Polimer.
[Sciene and Mathematics Education Workshop. UKM Bangi: Fac of Physical and Appl Sc UKM, Curiculum Development Centre Ministry of Education Malaysia. Presenting the paper: Mat B Zakaria. (trl) Science and Technology of Polymer.]
56 1996 April 20.
Bengkel Mentor - Mantee
[Workshop on Mentor-Mentee]. Puri Pujangga, UKM Bangi: Fakulti Sains Fizis dan Gunaan UKM. Peserta.
oo 1996 April 9-10.
Kursus Pencapaian Maklumat Melalui Internet. Pusat Komputer UKM: Bahagian Latihan UKM. [Course on Information Access via Internet. Computer Centre UKM: Training Division UKM.]