Abdullah Embong ('A'), Prof Dr, Fakulti Sistem Komputer & Kejuruteraan Perisian, Universiti Malaysia Pahang, Karung Berkunci 12, 25000 Kuantan, Pahang Tel:09-549 2020 Fax:09-549 2222 (Dated: 2008 Jan)

Pusat Pengajian Sains Komputer, Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang. (Dated: May 2003)