Kamariah Ali, Pengetua sebuah sekolah menengah di Johor. (Dated: Nov 1998)

3 SM SULTAN ALAUDDIN, Kod sekolah JEA8003; Tel Kulai, Johor: 8977200; Pengetua: Pn. Hjh. Kamariah Bt. Ali; e-mel: jea8003e@tm.net.my