Megat Ngah Jusoh, Pengurus Besar, Network Operation Maintenance, Southern Telekom Malaysia Berhad, Melaka. (Dated Dec 2003)

Jurutera Telekom, Kota Kinabalu. (Dated: Sep 2003)