Mohamad Embong, pesara dengan karier terakhir sebagai Computer Manager, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, Tel 03 2928301, 03 2993900; tinggal di Gombak, Kuala Lumpur. (Dated: 2017 Apr)

Dukachita Puan Zawiah Endut, isteri Mohd Embong telah berpulang keRahmatullah pada Mar 21 Selasa, 2022.