Mat Zuber Ramli, 2014

Pengetua, Maktab Rendah Sains MARA, Pendang, Jalan Jenun 06750 Pendang , Kedah Darul Aman; No Telefon: 04-7593857, Fax: 04-7593855 http://www.mrsmkm.edu.my/pendang/ (Dated: 2006 Jun)

Pengetua MRSM PDRM Batalion 3 PPH Jalan Junjong, 09000 Kulim Kedah Darul Aman. Tel: 04-4905640, 4905658 Faks: 04-4908555, 4900084 (T)14 (Dated Dec 2000).

Pengetua Kolej MARA Kuala Nerang; Kolej Mara Kuala Nerang 06300 Kuala Nerang Kedah Tel: 04-7867250 Fax: 04-7867254 email: kmknpeng@tm.net.my (Dated: Dec 1998)

Pengetua Maktab Rendah Sains Mara (MRSM), Kulim, Kedah. (Dated: Jan 1985)